Potamogeton (Susümbülü)

Özet

Potamogeton (Susümbülü), sucul bitkilerden oluşan ve özellikle böceklere besin ve yaşam alanı sağlaması ile önemli olan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Potamogetonaceae

Susümbülügiller

Tanımı

Potamogeton (Susümbülü), rizomlu ya da rizomsuz sucul otlardan oluşan bir cinstir. Rizomlar mevcut olduğunda ipliksi, ince ya da sağlam, silindirik ya da sıkıştırılmıştır. Gövde silindirik, neredeyse silindirik ya da sıkıştırılmış, dalsız ya da yoğun biçimde dallı, turion mevcut ya da mevcut değildir. Yapraklar almaşlı dizilişli fakat çiçek durumuna gidildikçe çoğunlukla karşılıklı dizilişli, saplı ya da sapsız, 1 ila çok sayıda damarlı, batık ya da yüzücüdür. Çiçek kurulu başak halinde, birkaç ya da çok çiçekli ve sıklıkla uzun saplıdır. Başaklar silindirik ya da neredeyse küresel, 3 ila çok sayıda çiçekli, sıkı dizilişli ya da zaman zaman kesiktir. Bunlar çoğunlukla su üzerindedir ve rüzgar tarafından tozlanır ancak bazen su altında da bulunabilirler. Tepallerin ucu yuvarlaktır. Meyvecikler 1 ila 3 mm uzunluğunda, belirgin gagalı, kahverengimsi ya da yeşil renkli ve arkası yuvarlaktır.

Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Elverişsiz dönemlerde rizomlar ya da rizom ya da yapraksı gövde üzerinde bulunan özelleşmiş tomurcuklarla (turion) hayatta kalırlar. Cinse bağlı türlerin uzunlukları hayli değişken olup 10 cmden daha az büyüyen türler ile 6 metreyi aşan gövdeleri bulunan türler görülmektedir. Turion, cinse bağlı türleri ayırt edebilmek için önemli bir anahtardır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca nehir komşusu anlamına gelir. Cinsin sucul karakterine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Potamogeton trichoides

Potamogeton trichoides

Tüylü susümbülü

Potamogeton (Susümbülü)

Potamogeton nodosus

Düğmeli suotu

Potamogeton perfoliatus

Potamogeton perfoliatus

Sargın susümbülü

Potamogeton lucens

Potamogeton lucens

Tel susümbülü