Portulacaceae (Semizotugiller)

Özet

Portulacaceae (Semizotugiller) çok sayıda türü süs bitkisi olarak yetiştirilen, ayrıca bir dizi popüler sebzeyi barındıran bir ailedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Tanımı

Portulacaceae (Semizotugiller) tek ya da çok yıllık otlar ile çalılardan oluşan bir ailedir. Genellikle etli ve tüysüzdürler. Yapraklar almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, basit ve düzdür. Yaprak ve gövdeler genellikle zamklıdır. Bazı türleri sukulenttir. Çiçek durumu terminal ya da koltuklarda, salkım, talkım, bileşik salkım ya da şemsiye halinde veya çiçekler tektir. Bırahte dikkat çekici değildir. Çanak yaprak 2 adet, serbest ya da tabanda kaynaşık ve otsu ya da kuruzarsıdır. Taç yaprak 4 ila 6 adet ya da nadiren daha fazla, serbest ya da tabanda kaynaşık, kiremit biçiminde dizili, sıklıkla parlak renkli ve genellikle kısa ömürlüdür. Ercik 4 ila 100 adet, serbest, demet halinde ya da taç yapraklara bitişiktir. İplikçik şeritsidir. Yumurtalık üst durumlu ya da yarı alt durumlu, tek bölümlü ve 2 ila 5 adet karpellidir. Boyuncuk şeritsidir. Tepecik 2 ila 9 lobludur. Meyve ince duvarlı bir kapsül olup kendi kendine açılır ya da 2 ila 3 valflidir. Bazı türlerde meyve fındıkçık formunda, küresel ve pürüzsüzdür. Tohum meyve başına çok sayıda ve böbreksi ya da küreseldir. Aile dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Aileye bağlı tek cins vardır. [Cinsler]

Etimoloji

Aile adını, Portulaca cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Portulacaceae (Semizotugiller)

Portulaca

Semizotu