Populus (Kavak)

Tanımı

Yaprak dökücü ağaçlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar almaşlı dizilişli, şeritsi ila baklavamsı yumurtamsı, düz, dişli ya da loblu, sıklıkla kısa ve uzun sürgünlerde iki biçimlidir. Yaprak sapı uzun, silindirik ya da düzdür. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Latince kavak anlamına gelir. Aynı kelime Latincede insan, halk, ulus anlamlarını da verir. Bu da olasılıkla ilk insanların ağaçlardan türediğine inanılması ile ilgilidir.

Tarihi

Herkül’ün ağacı olarak kabul edilir. Bitki cesareti simgeler. Söylenceye göre İsa’nın çarmıhı kavak ağacından yapılmıştır. Bu yüzden de ağaç utancından titremektedir. Kavak ağaçları rüzgar estiğinde yapraklarının çıkardığı ses ile bilinir ve mesela Populus tremula, titrek kavak olarak bilinir.

Kocaeli’ndeki türler

Populus alba

Populus alba

Ak kavak

Populus nigra

Populus nigra

Kara kavak

Populus tremula

Populus tremula

Titrek kavak