Polypodium interjectum (Kaya elverdisi)

Bitkiler › Eğrelti takımı › Benlieğreltigiller › Benlieğrelti › Kaya elverdisi

Yaprakları sonbaharda çıkar. Fırontlar yumurtamsı, telek sivri, taban teleğinin damarcıkları bazen 3 çatallı, sori oval ve parafizsizdir. Sporlar nisan ayında olgunlaşır.

Bitki doğal olarak Kafkasya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Ormanlık alanlarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kaya elverdisi adı ile bilinmektedir.

Sporlar mart ve nisan ayları arasında olgunlaşır.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.