İçeriğe geç

Polypodium interjectum (Kaya elverdisi)

Bitkiler › Eğrelti takımı › Benlieğreltigiller › Benlieğrelti › Kaya elverdisi

Yaprakları sonbaharda çıkar. Fırontlar yumurtamsı, telek sivri, taban teleğinin damarcıkları bazen 3 çatallı, sori oval ve parafizsizdir. Sporlar nisan ayında olgunlaşır.

Bitki doğal olarak Kafkasya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Ormanlık alanlarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kaya elverdisi adı ile bilinmektedir.

Sporlar mart ve nisan ayları arasında olgunlaşır.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Polypodium interjectum (Kaya elverdisi) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/polypodium-interjectum/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın