Polypodiaceae (Benlieğreltigiller)

BitkilerEğrelti takımı › Benlieğreltigiller

Rizomları sürünücü ve pullu bitkilerden oluşan bir ailedir. Fırontlar basit ila az teleksi ya da tek teleklidir. Aile büyük ölçüde tropikal kuşaklara özgüdür.

Dryopteris

(Pilunç)

Nephrolepis

(Aşkmerdiveni)

Polystichum

(Pilunç)

Polypodium

(Benlieğrelti)