Polygonatum (Mührüsüleyman)

Tanımı

Rizomlu bitkilerdir. Rizomlar yatay, kalın ve sürünücüdür. Gövde basit ve kemer biçimindedir. Yapraklar almaşlı ya da halkavi dizilişlidir. Çiçekler koltuklarda bulunur. Meyve küresel bir üzümsüdür. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca çok dizli anlamına gelir. Rizomların çok sayıda eklem bulundurmasına işaret eder. Cinsin dilimizdeki karşılığı olan mührüsüleyman tercüme ile elde edilmiş gibi gözükmektedir. Bitkilerin çiçek örtüsü bölümleri Davud yıldızına benzer. Sembol bazı Türk devletlerinin ve modern İsrail’in bayrağında görülür. Bizdeki bilinenin aksine, batıda bu sembol Süleyman peygambere izafe edilir.

Kocaeli’ndeki türler