İçeriğe geç

Polygonatum (Mührüsüleyman)


Dolaşım

BitkilerKuşkonmaz takımıKuşkonmazgiller › Mührüsüleyman

Genel bilgiler

Rizomlu bitkilerdir. Rizomlar yatay, kalın ve sürünücüdür. Gövde basit ve kemer biçimindedir. Yapraklar almaşlı ya da halkavi dizilişlidir. Çiçekler koltuklarda bulunur. Meyve küresel bir üzümsüdür. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “çok dizli” anlamına gelir. Rizomların çok sayıda eklem bulundurmasına işaret eder. Cinsin dilimizdeki karşılığı olan “mührüsüleyman” tercüme ile elde edilmiş gibi gözükmektedir. Bitkilerin çiçek örtüsü bölümleri Davud yıldızına benzer. Sembol bazı Türk devletlerinin ve modern İsrail’in bayrağında görülür. Bizdeki bilinenin aksine, batıda bu sembol Süleyman peygambere izafe edilir.

Literatür

The Gardeners Dictionary, fourth edition vol. 3. 1754. Mill.