Polygonatum (Mührüsüleyman)

Özet

Polygonatum (Mührüsüleyman) meyveleri ölümcül düzeyde zehirli olmakla birlikte bazı türleri süs bitkisi değeri nedeniyle yetiştirilen bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asparagales

Kuşkonmaz takımı

Asparagaceae

Kuşkonmazgiller

Tanımı

Polygonatum (Mührüsüleyman) rizomlu bitkilerden oluşan bir cinstir. Rizomlar yatay, eklemli, zaman zaman dallı, kalın ve sürünücüdür. Gövde dik, kemerli ya da zaman zaman sarılıcı olup basittir. Yapraklar gövdede, yanal ya da sahte terminal formda, sapsız ya da kısa saplı, almaşlı ya da halkavi dizilişlidir. Çiçek durumu şemsiye, yalancı şemsiye, salkım ya da tek haldedir. Bırahte mevcuttur ya da değildir ve eğer mevcutsa otsu ve zarsıdır. Çiçekler genellikle baş aşağı sarkık ya da nadire dik ve sapları uçta eklemlidir. Çiçek örtüsü bölümleri altı adet olup taç mevcut değildir. Meyve siyah ya da kırmızı renkli küresel bir üzümsüdür ve insanlar için zehirlidir. Meyveler neredeyse küresel ve meyve başına birkaç ya da çok sayıdadır. Cins kuzey yarımküreye özgüdür. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca çok dizli anlamına gelir ve bu bağlamda rizomların çok sayıda eklem bulundurmasına işaret eder. Cinsin dilimizdeki karşılığı olan mührüsüleyman tercüme ile elde edilmiş gibi gözükmektedir. Bitkilerin çiçek örtüsü bölümleri Davud yıldızına benzer. Diğer görüşe göre köklerde bu yıldıza benzeyen çöküntülerin varlığıdır. Sembol bazı Türk devletlerinin ve modern İsrail’in bayrağında görülür. Bizdeki bilinenin aksine, batıda bu sembol Süleyman peygambere izafe edilir.

Kocaeli’ndeki türler

Polygonatum (Mührüsüleyman)

Polygonatum multiflorum

Mührüsüleyman