Polygala (Sütotu)

Tanımı

Ot ya da çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar genellikle almaşlı dizilişli ve basittir. Çiçekler erselik ve tek simetrilidir. Çanak yaprak beş adet, serbest ve içteki iki çanak yaprak, dıştaki üç çanak yapraktan daha büyüktür. Taç yaprak üç adet ve birleşiktir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Bitki inzivayı simgeler.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca çok sütlü anlamına gelir. Sığırlarda süt artışını sağlamasına işaret eder. İlk defa Dioscorides tarafından kullanılmıştır.

Anahtar

1. Tek yıllık; iplikçikler 1/3 oranında birleşik 12. monspeliaca

1. Çok yıllık; iplikçikler uçta ya da yakınında birleşik

2. Üst çanak yaprak kamburlu; terminal salkımların yanı sıra koltuk salkımları da genellikle mevcuttur

3. Kapsül eşit olmayan biçimde kanatlı; başçık saplı 3. pruinosa

3. Kapsül eşit biçimde kanatlı; başçık sapsız

4. En alt yaprak küt uçlu; iç çanak yaprakların damarları anastomoz 1. supina

2. Üst çanak yaprak kamburlu değil; koltuk salkımları mevcut değil

5. Taç, iç taç yapraklarla eşit uzunlukta ya da daha kısa ancak dışarı çıkıntı yapmaz

6. Yeni salkımlar demet halinde değil; bırahte çiçek sapından çok kısa

7. İç çanak yapraklar 6-8 mm, kapsülden daha geniş ve damarları anastomoz 10. vulgaris

6. Yeni salkımlar demet halinde; bırahte çiçek sapına eşit ya da daha uzun

8. İnce kazık köklü, kapsül 5-6 x 4-5 mm 9. comosa

5. Taç, iç taç yapraklardan daha uzun ve belirgin biçimde dışarı çıkıntı yapar

9. Kapsül saplı; iç çanak yapraklar kapsülden daha geniş

10. Kapsül aniden kapsülden daha uzun sapa doğru daralır; iç çanak yapraklar 12-17 mm 5. major

10. Kapsül kademeli olarak kapsülden daha kısa sapa doğru daralır; iç çanak yapraklar 10-12 mm

11. Bitki yükselici-dik; iç çanak yapraklar taçtan çok daha kısa 6. anatolica

Kocaeli’ndeki türler

Polygala anatolica

Polygala anatolica

Yılan yoncası

Polygala pruinosa

Polygala pruinosa

Puslu sütotu

Polygala supina

Polygala supina

Gihaye sipirge