Polycnemum (Selmo)

Tanımı

Tek yıllık, çıplak ya da havlı bitkilerden oluşan bir cinstir. Gövdeler dik ya da sürünücü, eklemli, dikenli ya da etli değildir. Yapraklar almaşlı dizilişlidir. Yaprak ayası tığsı, sert, kenarları düz, ucu yumuşak ya da sert, düzleştirilmiş ve dikensidir. Çiçekler yaprak benzeri bırahtelerin koltuklarda tektir. Çiçek örtüsü bölümleri 5 adet ve zarsıdır. Ercik genellikle 3 adettir. Tepecik 2 dallı ve ipliksidir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca çok kollu anlamına gelir. Cinsin çok sayıda dal üretmesine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler