Polycarpon (Kırkinciotu)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardır. Küçük bitkilerdir. Kazık kök incedir. Gövdeler yatık ila dik, dallı ve silindiriktir. Yapraklar karşılıklı ya da 4 adedi halkavi biçimde dizilidir. Çiçek sapları diktir. Çiçek kurulu salkım halinde ve oldukça yoğundur. Çanak yapraklar beş adet ve yeşil renklidir. Taç yapraklar beş adet ve çanak yapraklardan daha kısadır. Kapsül yumurtamsı ila küreseldir. Tohumlar birkaç adet ve kahverengidir. Cins Amerika, Avrasya ve Afrika kıtalarında yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca çok meyveli anlamına gelir. Cinsin çok sayıda çiçek ve doğallıkla çok sayıda meyve üretmesine işaret eder. Türkçe adı olan kırkinciotu ile ilgili detaya ulaşamadık. Bitkiler tabana yatık bir haldedir ve yukarı bakan çok sayıda kapsül görülür. Zaten bilimsel adı da buna işaret eder. Kırk kelimesi ile poly, inci kelimesi ile de carpon karşılanmış olabilir.

Kocaeli’ndeki türler