İçeriğe geç

Poa sterilis (Köse salkımotu)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Salkımotu › Köse salkımotu

15 ila 40 cm büyüyebilir. Yığınsı ve çok yıllık bir bitkidir. Gövde yapraksı ve üst bölümde pürüzlüdür. Dil 1 mm uzunluğunda ve kesiktir. Yaprak ayası 1 ila 1,8 mm genişliğinde ve düz ya da katlıdır. Çiçek kurulu oval, 12 ila 15 cm uzunluğunda, dalları kısa, dik yayık ve hayli pürüzlüdür. Başakçık dar, 4 ila 5,5 mm uzunluğunda ve kuruduğunda saman renklidir. Dışkavuzların uzunlukları neredeyse eşit, içkavuz omurga ve kenar damarlarda tüylü ancak tabanda tüysüzdür.

Bitki doğal olarak Kırım, batı Asya, Kafkasya ve Türkiye’de yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Yol kenarı, tahrip edilmiş araziler ve steplerde görülür. Gölcük ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Köse salkımotu adı ile bilinmektedir.

Temmuz ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

1000 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Poa sterilis (Köse salkımotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/poa-sterilis/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın