İçeriğe geç

Poa sterilis (Köse salkımotu)

Köse salkımotu


Dolaşım

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Salkımotu › Köse salkımotu

Dağılımı

Bitki doğal olarak Kırım, batı Asya, Kafkasya ve Türkiye’de yayılış gösterir.

Genel bilgiler

15 ila 40 cm büyüyebilir. Yığınsı ve çok yıllık bir bitkidir. Gövde yapraksı ve üst bölümde pürüzlüdür. Dil 1 mm uzunluğunda ve kesiktir. Yaprak ayası 1 ila 1,8 mm genişliğinde ve düz ya da katlıdır. Çiçek kurulu oval, 12 ila 15 cm uzunluğunda, dalları kısa, dik yayık ve hayli pürüzlüdür. Başakçık dar, 4 ila 5,5 mm uzunluğunda ve kuruduğunda saman renklidir. Dışkavuzların uzunlukları neredeyse eşit, içkavuz omurga ve kenar damarlarda tüylü ancak tabanda tüysüzdür.

Gözlem

Yol kenarı, tahrip edilmiş araziler ve steplerde görülür. Gölcük ilçesinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Köse salkımotu.

Çiçek zamanı

Temmuz-Ağustos ayları.

Yükseklik

1000-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “kuru ot” ya da “saman” anlamına gelir. Cinse bağlı türlerin yaygın biçimde hayvan yemi olarak kullanılmasına işaret eder. Tür adı Latince “kısır” anlamına gelir. Çiçekçiklerin bir bölümünün verimsiz olmasına işaret eder.

Fotoğrafları

Literatür

Flora Taurico-Caucasica 1: 62. 1808. M.Bieb.

Bir Yorum Yazın