Site icon Kocaeli Bitkileri

Poa (Salkımotu)

Poa annua

Poa annua: 30/11/2020; İzmit Sahili; 5 m.; deniz kenarı. © Hüseyin Cahid Doğan.

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yığınsı, rizomlu ya da sitolonlu olabilirler. Dil saydam ya da süt beyazı renkli, nadiren mevcut değildir. Yaprak ayası düz, katlı ya da dürülmüştür. Çiçek kurulu bileşik bir salkım halindedir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kuru ot ya da saman anlamına gelir. Cinse bağlı türlerin yaygın biçimde hayvan yemi olarak kullanılmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Poa infirma

Hatun salkımotu

Poa sterilis

Köse salkımotu

Poa angustifolia

Dar salkımotu

Poa annua

Salkımotu

Poa compressa

Yassı salkımotu

Poa trivialis

Kaba salkımotu

Poa pratensis

Çayır salkımotu

Poa nemoralis

Orman salkımı

Poa bulbosa

Yumrulu salkım

Exit mobile version