Poa nemoralis (Orman salkımı)

derleyen:

cins:

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Salkımotu › Orman salkımı

30 ila 60 cm büyüyebilir. Gevşek bir yığın halindedir. Gövde pürüzsüz ve silindiriktir. Dil 0,5 mm uzunluğunda ve kesiktir. Yaprak ayası 1 ila 3 mm genişliğinde, düz ve üst bölümlere doğru sivrilir. Bileşik salkım darca elipsoit, ince, gevşek ve dallıdır. Başakçıklar 2,5 ila 4 mm uzunluğunda, 2 ila 4 arası sayıda çiçekli ve yumurta biçimlidir. Dışkavuzların uzunlukları eşit değildir ve en alttaki bizsidir. Geç mevsimde büyüdüğü için alternatif bir hayvan yemi olarak kullanılır.

Bitki doğal olarak Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Ormanlık alanlar, çayırlar ve kayalık bölgelerde görülür. Gölcük ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Orman salkımı adı ile bilinmektedir.

Haziran ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

700 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.