İçeriğe geç

Poa bulbosa (Yumrulu salkım)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Salkımotu › Yumrulu salkımotu

20 ila 60 cm büyüyebilir. Sıkı bir yığın halindedir. Sağlam, dayanıklı, agresif ve kalıcı bir türdür; kısa sürede baskın hale gelir. Gövde pürüzsüz, boş ve genellikle bir cm uzunluğunda soğan bölümlerine sahiptir. Gövde ve saplar diktir. Dil 1 ila 2 mm uzunluğunda ve sivri ila yuvarlak uçludur. Yapraklar dar ve 5 ila 15 cm uzunluğundadır. Çiçek kurulu 2,5 ila 7 cm uzunluğunda ve ovaldir. Başakçıklar 3,5 ila 5 mm uzunluğundadır. Dışkavuz yumurtamsıdır. Kısa ömürlüdür ve hayli kısa sürede kurur.

Bitki doğal olarak kuzey Afrika ve Avrasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Stepler, yamaçlar, çayırlar, kayalık bölgeler ve makiliklerde görülür. Derince ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Yumrulu salkım ve Yumrulu tavşan bıyığı adları ile bilinmektedir.

Mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Poa bulbosa (Yumrulu salkım) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/poa-bulbosa/ Erişim tarihi: 30 January 2023

Bir Yorum Yazın