İçeriğe geç

Poa angustifolia (Dar salkımotu)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Salkımotu › Dar salkımotu

Asgari endişe (LC).

25 ila 80 cm büyüyebilir. Yaprak ayası 50 ila 70 cm uzunluğunda, bileşik salkım 8 ila 18 cm uzunluğunda ve genişliğinin iki katı uzunluktadır. Çiçekçikler eliptik, dışkavuz kıllı, kapçık dar 2 dişli, 2,3 ila 2,6 mm uzunluğunda ve 0,5 ila 0,9 mm genişliğindedir. Başakçık 2,5 ila 5 mm uzunluğundadır. İçkavuz 2 ila 3 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak Avrasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Ormanlık alanlar, çayırlar ve steplerde görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Dar salkım otu adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve ekim ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Poa angustifolia (Dar salkımotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/poa-angustifolia/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın