Platanthera (Sümbülsalebi)

Tanımı

Yumruları bölünmemiş ve turp yumrusu formundadır. Gövdenin tabanı 2 ya da nadiren 3 adet iri yaprak taşır. Çiçek kurulu silindirik, genellikle gevşek, beyaz ya da soluk yeşil çiçekler barındırır. Ormanlık alanların sınırları ile nemli çayırlarda görülür. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Yunanca geniş başçıklı anlamına gelir. Başçıkların orkideler içinde alışılmadık biçimde geniş olan yapısına işaret eder ki bu durum cins için ayırt edici özelliktir. Başçık, bitkilerde polenleri barındıran yapıya verilen addır.

Kocaeli’ndeki türler