Platanthera (Sümbülsalebi)

Özet

Platanthera (Sümbülsalebi) genelde orman sınırlarındaki nemli alanlarda görülen ve görece gösterişsiz çiçekler açan türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asparagales

Kuşkonmaz takımı

Orchidaceae

Salepgiller

Tanımı

Platanthera (Sümbülsalebi) yumruları bölünmemiş ve turp yumrusu formundadır. Gövde dik ve yapraksı ya da değildir. Gövdenin tabanı 2 ya da nadiren 3 adet iri yaprak taşır ve bunlar beneksizdir. Çiçek durumu silindirik ve genellikle gevşektir. Çiçek bırahtesi yapraksıdır. Çiçekler orta ya da küçük boyda, yeşilimsi, beyaz, turuncu, sarı ya da gül renkli ve sıklıkla hoş kokuludur. Sırttaki çanak yaprak ile taç yapraklar genellikle birleşerek bir külah oluşturur. Yanal çanak yapraklar serbest ya da alt kenarları kısmen labellum tabanına yapışık, yayılıcı ya da kıvrıktır. Labellum düz ya da şerit biçiminde, bölünmüş ya da çeşitli biçimlerde saçaklı, bazen merkezde kalın ve mahmuzludur. Mahmuz çeşitli uzunluklarda, ipliksi ya da darca silindirik, zaman zaman ortanın üzerinde çomaksıdır. Sütun kısa ve görece kesiklidir. Pollinia iki adettir. Yumurtalık silindirik ya da mekiksi, uca doğru kavisli, sapsız, bükük ve çıplaktır. Ormanlık alanların sınırları ile nemli çayırlarda görülür. Cins kuzey yarımküreye özgüdür. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Yunanca geniş başçıklı anlamına gelir. Polliniaların orkideler içinde alışılmadık biçimde geniş olan yapısına işaret eder ki bu durum cins için ayırt edici özelliktir. Pollinia, bitkilerde polenleri barındıran yapıya verilen addır.

Kocaeli’ndeki türler

Platanthera chlorantha

Platanthera chlorantha

Çarpık salep