Plantago (Sinirotu)

Etimoloji

Cins adı Latince ayak tabanı anlamına gelir. Cinsin yapraklarının (genelde) yere yatık olmasına işaret eder. Ayrıca bu yapraklar zamanla ayak izini andırır. Yine ayrıca cinsin ayağın altına konulduğunda yorgunluğu gidereceğine inanılırdı.

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar ya almaşlı dizilişli olarak tabanda rozet halinde ya da karşılıklı dizilişli, şeritsi ila yumurtamsı daireseldir. Çiçek kurulu başak halindedir. Çiçekler dört bölümlüdür. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Cinse bağlı bazı türlerin yaprakları haşlanarak, tohumları ise pişirilerek tüketilmiştir. Cinse bağlı Plantago ovata (karnıyarıkotu) hayli yaygın olarak kullanılan bir tıbbi bitkidir. Cins büzücü, panzehir, mikrop kırıcı, iltihap giderici, idrar söktürücü ve kan durdurucu özellikleri nedeniyle kullanılır.

Kocaeli’ndeki türler