İçeriğe geç

Plantago lagopus (Kırkdamarotu)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Sinirotugiller › Sinirotu › Kırkdamarotu

Akdeniz elementi.

5 ila 50 cm büyüyebilir. Yapraklar tabanda rozet oluşturur. Bunlar 2 ila 15 cm uzunluğunda ve 0,4 ila 4,5  cm genişliğindedir. Yapraklar 4 ila 5 damarlı, saplı, aralıklı dişlidir. Sıkapa 6,5 ila 40 cm uzunluğunda, şeritli, yaslanıcı tüylüdür. Başak silindirik, oval ya da oval küreseldir. Alt bırahteler 5 mm, üst bırahteler 4,5 mm uzunluğunda, mızraksı ya da yumurtamsı, dar, yeşil ya da kahverengidir. Ön çanak yapraklar kaynaşık ve uzun tüylü, arka çanak yapraklar yumurtamsı ve uzun tüylüdür.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Yol kenarı, makilikler, kayalık bölgeler, çayırlar ve tarlalarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kırkdamarotu adı ile bilinmektedir.

Nisan ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Plantago lagopus (Kırkdamarotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/plantago-lagopus/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın