Plantago lagopus (Kırkdamarotu)

derleyen:

Tanımı

5 ila 50 cm büyüyebilir. Yapraklar tabanda rozet oluşturur. Bunlar 2 ila 15 cm uzunluğunda ve 0,4 ila 4,5  cm genişliğindedir. Yapraklar 4 ila 5 damarlı, saplı, aralıklı dişlidir. Sıkapa 6,5 ila 40 cm uzunluğunda, şeritli, yaslanıcı tüylüdür. Başak silindirik, oval ya da oval küreseldir. Alt bırahteler 5 mm, üst bırahteler 4,5 mm uzunluğunda, mızraksı ya da yumurtamsı, dar, yeşil ya da kahverengidir. Ön çanak yapraklar kaynaşık ve uzun tüylü, arka çanak yapraklar yumurtamsı ve uzun tüylüdür.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Yol kenarı, makilikler, kayalık bölgeler, çayırlar ve tarlalarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Nisan ve ağustos ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde kırkdamar otu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Latince ayak tabanı anlamına gelir. Cinsin yapraklarının (genelde) yere yatık olmasına işaret eder. Ayrıca bu yapraklar zamanla ayak izini andırır. Yine ayrıca cinsin ayağın altına konulduğunda yorgunluğu gidereceğine inanılırdı. Tür adı Antik Yunanca tavşan ayağı anlamına gelir. Türün çiçek kurulu yapısına işaret eder.

Fotoğrafları