Plantago indica (Sinirsek)

Tanımı

Bazı kaynaklarda Plantago scabra adı ile geçmektedir. 40 cm büyüyebilir. Alt tarafta dallıdır ve dallar diktir. Gövde eğik ya da yükselen biçimde ve kıllıdır. Yapraklar karşılıklı, 20 ila 70 mm uzunluğunda, 1 ila 3 mm genişliğinde, şeritsi ya da şeritsi mızraksı, sert, kıllı, kıvrık ve tepede sivridir. Çiçek sapı 1,5 ila 6,5 cm uzunluğundadır. Başak 0,5 ila 2 cm uzunluğunda, oval elipsoit ve yoğundur. Alt bırahteler 4,5 ila 10 mm uzunluğunda, yuvarlak yumurtamsı, dışbükey, tepede sipsivri ya da gagalı; üst bırahteler 2,5 ila 3 mm uzunluğunda, yumurtamsı daireseldir. Öndeki çanak yapraklar 3 ila 3,5 mm uzunluğunda, yumurtamsı kaşıksı, küt; arka çanak yaprak 3 ila 3,5 mm uzunluğunda, yumurtamsı ya da yumurtamsı mızraksıdır.

Türkçe adları

Dilimizde sinirsek adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Latince ayak tabanı anlamına gelir. Cinsin yapraklarının (genelde) yere yatık olmasına işaret eder. Ayrıca bu yapraklar zamanla ayak izini andırır. Yine ayrıca cinsin ayağın altına konulduğunda yorgunluğu gidereceğine inanılırdı. Tür adı Latince Hindistan anlamına gelir. Türün tip yerine işaret eder ancak tür Hindistan’da doğal olarak bulunmaz.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak batı Asya, kuzey Afrika ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Sulak alan kenarı, yol kenarı, ve kayalık bölgelerde görülür. Kandıra ilçesinde gözlemlenmiştir. Mayıs ve kasım ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1200 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.