Plantago argentea (Bıçakotu)

derleyen:

Tanımı

20 cm büyüyebilir. Yapraklar tabanda rozet oluşturur. Bunlar birkaç adet, mızraksı ila darca mızraksı, 4 ila 10 cm uzunluğunda, 0,3 ila 1 cm genişliğinde, kenarları düz, 3 ila 5 damarlı ve gümüşî tüylerle kaplıdır. Yaprak sapı belirgin değildir. Sıkapa şeritli, üst bölümde tüylü ve 9 ila 20 cm uzunluğundadır. Başak kısaca oval ila küresel, 0,5 ila 2 cm uzunluğunda ve beyaz başçıklıdır. Alt bırahteler 3 ila 4 mm uzunluğunda ve darca yumurtamsı, üst bırahteler 2,5 ila 3 mm uzunluğunda ve genişçe yumurtamsıdır. Ön çanak yapraklar genişçe eliptik ters yumurtamsı, arka çanak yapraklar dışbükeydir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [HaritaHerbaryum] Alpin çayırlar, orman açıklıkları ve yol kenarında görülür. Kartepe ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Görseller Franz Xaver’in izni ile kullanılmıştır. Haziran ve temmuz ayları arasında çiçek açar. 1000 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde bıçak otu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Latince ayak tabanı anlamına gelir. Cinsin yapraklarının (genelde) yere yatık olmasına işaret eder. Ayrıca bu yapraklar zamanla ayak izini andırır. Yine ayrıca cinsin ayağın altına konulduğunda yorgunluğu gidereceğine inanılırdı. Tür adı Latince gümüş anlamına gelir. Türün yapraklarının gümüş renkli tüylerle kaplı olmasına işaret eder.