Plantago argentea (Bıçakotu)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Sinirotugiller › Sinirotu › Bıçakotu

Avrupa-Sibirya elementi.

20 cm büyüyebilir. Yapraklar tabanda rozet oluşturur. Bunlar birkaç adet, mızraksı ila darca mızraksı, 4 ila 10 cm uzunluğunda, 0,3 ila 1 cm genişliğinde, kenarları düz, 3 ila 5 damarlı ve gümüşî tüylerle kaplıdır. Yaprak sapı belirgin değildir. Sıkapa şeritli, üst bölümde tüylü ve 9 ila 20 cm uzunluğundadır. Başak kısaca oval ila küresel, 0,5 ila 2 cm uzunluğunda ve beyaz başçıklıdır. Alt bırahteler 3 ila 4 mm uzunluğunda ve darca yumurtamsı, üst bırahteler 2,5 ila 3 mm uzunluğunda ve genişçe yumurtamsıdır. Ön çanak yapraklar genişçe eliptik ters yumurtamsı, arka çanak yapraklar dışbükeydir.

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Herbaryum]

Alpin çayırlar, orman açıklıkları ve yol kenarında görülür. Kartepe ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Görseller Franz Xaver’in izni ile kullanılmıştır.

Dilimizde Bıçak otu adı ile bilinmektedir.

Haziran ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

1000 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Görüşünüzü Yazın