Pittosporum (Yıldızçalısı)

Özet

Pittosporum (Yıldızçalısı) tropikal kuşaklara özgü olmakla birlikte bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilen bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Apiales

Maydanoz takımı

Pittosporaceae

Yıldızçalısıgiller

Tanımı

Pittosporum (Yıldızçalısı) zaman zaman dikenli, çıplak ya da havlı, her dem yeşil çalı ya da küçük ağaçlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar sarmal biçimde dizilişli, genellikle dalların ucunda küme halinde, oval, derimsi, tüysüz ve en çok 10 cm uzunluğundadır. Yaprak kenarları genellikle dişli ya da zaman zaman dalgalıdır. Çiçek durumu terminal ya da koltuklarda, şemsiye, yalancı şemsiye, bileşik salkım ya da tek haldedir. Çiçekler beş parçalı ve hoş kokuludur. Çanak yapraklar beş adet, serbest, genellikle kısa ve küçük, serbest ya da tabanda kaynaşıktır. Taç yapraklar beş adet, serbest ya da kısmen kaynaşıktır. Ercik beş adet ve iplikçik çıplaktır. Boyuncuk kısa, basit ya da 2 ila 5 loblu ve genellikle kalıcıdır.

Meyve elipsoit, ya da küresel, derimsi, tüylü ve odunsu bir kapsüldür. Tohumlar kırmızımsı ila siyah renkli, meyve başına tek ya da çok sayıda olup yapışkan bir yapı tarafından çevrelenmiştir. Cins Eskidünya’nın tropikal kuşağına özgüdür ancak günümüzde bazı türleri başka bölgelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca ziftli tohum anlamına gelir ve bu bağlamda tohumları çevreleyen yapışkan reçineye işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Pittosporum (Yıldızçalısı)

Pittosporum tobira 

Yıldız çalısı