Pittosporaceae (Yıldızçalısıgiller)

Özet

Pittosporaceae (Yıldızçalısıgiller) özellikle tropikal kuşaklara özgü olan aileye bağlı bazı türler süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Apiales

Maydanoz takımı

Tanımı

Pittosporaceae (Yıldızçalısıgiller) her dem yeşil çalı, sarmaşık ve ağaçlardan oluşan bir ailedir. Bunlar çıplak ya da havlı ve zaman zaman dikenlidir. Yapraklar almaşlı ya da nadiren karşılıklı dizilişli, sıklıkla dalların ucunda küme halinde, derimsi, kenarları düz ya da nadiren dişli veya loblu, teleksi damarlı, kulakçıksız ve pürüzsüz kenarlıdır. Sitipül mevcut değildir. Çiçek durumu talkım ya da bileşik salkım halinde, terminal ve koltuklarda, nadiren eski dallarda küme halinde ya da tektir. Çiçekler çok simetrili ya da düzensiz, üstdurumlu yumurtalıklı, erselik ya da tek eşeyli, beyaz, mavi, sarı ya da kırmızı renklidir. Çanak yapraklar beş adet, serbest ya da kaynaşık ve zaman zaman kiremitsi dizilişlidir. Taç yapraklar beş adet, kiremitsi, serbest ya da tabanda birleşik olup çanak yapraklardan daha uzundur. Ercik 5 adet, serbest ve taç yapraklarla almaşlı dizilişlidir.

Meyve üzümsü ya da kapsül formundadır. Tohumlar çok sayıda, düz ya da genellikle düzensiz biçimde köşeli, kuru ya da yapışkan bir yapı tarafından çevrilmiştir. Aile tropikal kuşağa özgüdür. PittosporumHymenosporumBursaria ve Sollya gibi popüler süs bitkilerini bünyesinde barındırır. [Cinsler]

Etimoloji

Aile adını, Pittosporum cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Pittosporaceae (Yıldızçalısıgiller)

Pittosporum

Yıldızçalısı