İçeriğe geç

Piptatherum coerulescens (Gök pirinçotu)

Gök pirinçotu


Dolaşım

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Pirinçotu › Gökpirinçotu

Dağılımı

Bitki doğal olarak doğu Akdeniz havzasında yayılış gösterir.

Genel bilgiler

50 ila 80 cm büyüyebilir. Gövde 3 ila 4 düğümlüdür. Yaprak kılıfı pürüzlü; dil 4 ila 8 mm uzunluğunda, küt ila sivridir. Yaprak ayası düz ya da içe doğru kıvrık, 4 mm genişliğinde, alt yüzeyi pürüzlü ya da kısaca ülgerlidir. Bileşik salkım gevşek, 8 ila 15 cm uzunluğunda, dallar dik yükselici ila yayılıcı, tek ya da çift ve pürüzlüdür. Başakçık mızraksıdır. Dışkavuz 6 ila 8 mm uzunluğundadır.

Gözlem

Yamaç, kayalık bölgeler, ormanlık alanlar ve tahrip edilmiş arazilerde görülür. Körfez ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Örnek görsel Krzysztof Ziarnek’in izni ile kullanılmıştır.

Yaygın adları

Gök pirinçotu.

Çiçek zamanı

Nisan-Haziran ayları.

Yükseklik

0-1400 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “sarkık başak” anlamına gelir. Cinsin çiçek kurulunun yapısına işaret eder. Tür adı Latince “mavi” anlamına gelir. Türün dışkavuz yapısına işaret eder. Özgün tanımda bu “Glumae subaequales, apice membranaceae, acutae, conexae, basi coeruleae” olarak belirtilmiştir.

Literatür

Essai d’une Nouvelle Agrostographie 18. 1812. (Desf.) P.Beauv.

Bir Yorum Yazın