Pinales (Çam takımı)

Bitkiler › Çam takımı

İğne yapraklı ve kozalak taşıyan çalı ve ağaçlardan oluşan bir takımdır. Takım dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Pinaceae

(Çamgiller)

Taxaceae

(Porsukgiller)