Picris (Şiro)

Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık bitkilerdir. Gövdeler neredeyse her zaman dallı, dik ya da yatıktır. Taban yaprakları ters mızraksı, tabanda daralıcı, tepede küt ya da sivri, kenarları dişli; orta yapraklar dikdörtgensi ila eliptik, sapsız ve genellikle kenarları düzdür. Çiçek başları dalların ucunda tektir. İnvolukrum çan biçimindedir. Çiçekler sarı renklidir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca acı anlamına gelir. İlk defa Dioscorides tarafından kullanılmıştır ve bitkilerin acılığına işaret eder.

Görüşünüzü Yazın