Picris (Şiro)

Özet

Picris (Şiro) genelde orman sınırlarında görülen ve çok sayıda benzerinin bulunması nedeniyle teşhisi güç türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Picris (Şiro) genellikle 10 ila 100 cm büyüyebilen tek, iki ya da çok yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Kök kazık formunda, lifli ya da zaman zaman rizomludur. Gövdeler genellik tek, neredeyse her zaman dallı, dik ya da yatıktır. Taban yaprakları ters mızraksı, tabanda daralıcı, tepede küt ya da sivri, kenarları dişli; orta yapraklar dikdörtgensi ila eliptik, sapsız ve genellikle kenarları düzdür. İnvolukrum çansı ila testimsi ve 6 ila 12 mm çapındadır. Filariler 1 ila 2 sıra halinde 8 ila 13 adet, mızraksı ila şeritsi, uzunlukları eşit, kenarları sıklıkla kuruzarsı ve uçları sivridir.

Çiçek tablası düz ila dışbükey, çukurlu ve çıplaktır. Dilsi çiçekçikler 30 ila 100 det olup taç sarı ve abaksiyal olarak kırmızımsıdır. Kapçık kırmızımsı kahverengi, mekiksi, gagasız ve 5 ila 10 adet kabarık çizgilidir. Sorguç 2 ya da 3 sıra halinde 30 ila 45 adet beyazımsı ila saman renkli kılçıklıdır. Cins Avrasya, Afrika ve Avustralya’da yayılış gösterir ancak günümüzde Amerika kıtasına da yayılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca acı anlamına gelir. İlk defa Dioscorides tarafından kullanılmıştır ve bitkilerin acılığına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler