Picris hieracioides (Deli şiro)

Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık bir bitkidir. Gövde diktir. 30 ila 120 cm büyüyebilir. Taban yaprakları ters mızraksı, 9 ila 12 cm uzunluğunda, 1 ila 4,5 cm genişliğinde, tabanda daralıcı ve kenarları dişlidir. Gövde yaprakları şeritsi ters mızraksı, kenarları düz ve yukarı çıkıldıkça boyu kısalma eğilimindedir. Çiçek kurulu sapı kalınlaşmaz. İnvolukrum 1 ila 1,3 cm uzunluğunda ve 1 ila 1,5 cm genişliğindedir. Dilsi çiçekler involukrumu 6 mm kadar aşar. Kapçık mekiksi, 3 ila 4 mm uzunluğunda ve çıplaktır. Sorguç tüyleri 5,5 ila 6,5 mm uzunluğunda ve çok sayıdadır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa’dan Kafkasya’ya kadar olan bölgede yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Çayır, dere boyları ve yol kenarında görülür. Karamürsel ilçesinde gözlemlenmiştir. Haziran ve eylül ayları arasında çiçek açar. 400 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca acı anlamına gelir. İlk defa Dioscorides tarafından kullanılmıştır ve bitkilerin acılığına işaret eder. Tür adı Latince Hieracium gibi anlamına gelir. Türün Hieracium (Şahin otu) cinsini andırmasına işaret eder.

Türkçe adları

Dilimizde deli şiro adı ile bilinmektedir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.

Görüşünüzü Yazın