İçeriğe geç

Picris hieracioides (Deli şiro)

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Şiro › Deli şiro

Avrupa-Sibirya elementi.

Tek, iki ya da çok yıllık bir bitkidir. Gövde diktir. 30 ila 120 cm büyüyebilir. Taban yaprakları ters mızraksı, 9 ila 12 cm uzunluğunda, 1 ila 4,5 cm genişliğinde, tabanda daralıcı ve kenarları dişlidir. Gövde yaprakları şeritsi ters mızraksı, kenarları düz ve yukarı çıkıldıkça boyu kısalma eğilimindedir. Çiçek kurulu sapı kalınlaşmaz. İnvolukrum 1 ila 1,3 cm uzunluğunda ve 1 ila 1,5 cm genişliğindedir. Dilsi çiçekler involukrumu 6 mm kadar aşar. Kapçık mekiksi, 3 ila 4 mm uzunluğunda ve çıplaktır. Sorguç tüyleri 5,5 ila 6,5 mm uzunluğunda ve çok sayıdadır.

Bitki doğal olarak Avrupa’dan Kafkasya’ya kadar olan bölgede yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Çayır, dere boyları ve yol kenarında görülür. Karamürsel ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Deli şiro adı ile bilinmektedir.

Haziran ve eylül ayları arasında çiçek açar.

400 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Picris hieracioides (Deli şiro) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/picris-hieracioides/ Erişim tarihi: 7 February 2023

Bir Yorum Yazın