Picea laxa (Ak ladin)

derleyen:

cins:

Bitkiler › Çam takımı › Çamgiller › Ladin › Ak ladin

Neofit bitki.

15 ila 30 metre büyüyebilir. Gövde çapı 1 metreyi bulabilir. Gövde kabuğu ince ve pulludur. Taç genç ağaçlarda dar konik iken yaşlı ağaçlarda silindirik olur. Sürgünler soluk kahverengidir. Yapraklar iğnemsi, 1 ila 2 cm uzunluğunda ve mavi yeşil renklidir. Kozalak baş aşağı, ince, silindirik, 3 ila 7 cm uzunluğunda ve açıldığında 2,5 cm genişliğindedir.

Bitki doğal olarak kuzey Amerika’da yayılış gösterir ancak peyzaj değeri nedeniyle dünyanın büyük bölümünde dikilmektedir. [Harita|Sinonimler]

Park ve bahçelerde görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Ak ladin ve Kanada ladini adları ile bilinmektedir.

Kozalaklar mayıs ve haziran ayları arasında olgunlaşır.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.