Phleum subulatum (Tel itkuyruğu)

derleyen:

cins:

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › İtkuyruğu › Tel itkuyruğu

7 ila 42 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da tabandan dirseksi yükselici, pürüzsüz, çıplak, genellikle basit, tek ya da küme halinde ve 1 ila 6 arası sayıda boğumludur. Yaprak kılıfları çıplaktır. Dil 2,5 ila 5 mm uzunluğunda ve sivri uçludur. Yaprak ayası 1 ila 15 cm uzunluğunda, 1 ila 5 mm genişliğinde, şeritsi, sipsivri uçlu ve genellikle çıplaktır. Çiçek kurulu 1 ila 12 cm uzunluğunda, 3 ila 9 mm genişliğinde, silindirik ve beyazımsı yeşil renklidir. Başakçıklar 2 ila 4 mm uzunluğunda ve eliptiktir. Dışkavuzlar eliptiktir.

Bitki doğal olarak Balkanlarda yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Deniz kenarı, yamaç, çayır ve ormanlık alanlarda görülür. Körfez ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Tel itkuyruğu adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 900 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.