İçeriğe geç

Phleum subulatum (Tel itkuyruğu)

Tel itkuyruğu


Dolaşım

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › İtkuyruğu › Tel itkuyruğu

Dağılımı

Bitki doğal olarak Balkanlarda yayılış gösterir.

Genel bilgiler

7 ila 42 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da tabandan dirseksi yükselici, pürüzsüz, çıplak, genellikle basit, tek ya da küme halinde ve 1 ila 6 arası sayıda boğumludur. Yaprak kılıfları çıplaktır. Dil 2,5 ila 5 mm uzunluğunda ve sivri uçludur. Yaprak ayası 1 ila 15 cm uzunluğunda, 1 ila 5 mm genişliğinde, şeritsi, sipsivri uçlu ve genellikle çıplaktır. Çiçek kurulu 1 ila 12 cm uzunluğunda, 3 ila 9 mm genişliğinde, silindirik ve beyazımsı yeşil renklidir. Başakçıklar 2 ila 4 mm uzunluğunda ve eliptiktir. Dışkavuzlar eliptiktir.

Gözlem

Deniz kenarı, yamaç, çayır ve ormanlık alanlarda görülür. Körfez ilçesinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Tel itkuyruğu.

Çiçek zamanı

Mayıs-Temmuz ayları.

Yükseklik

0-900 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “yünlü kamış” anlamına gelir. Cinsin çiçek kurulunun yapısına işaret eder. Tür adı Latince “bizsi” anlamına gelir. Türün yaprak yapısına (ya da erken dönemde çiçek kuruluna?) işaret eder.

Fotoğrafları

Literatür

Synopsis der Mitteleuropäischen Flora 2(1): 154. 1899. (Savi) Asch. & Graebn.

Bir Yorum Yazın