Philadelphus (Filbahri)

Özet

Philadelphus (Filbahri) bolca çiçek açmaları ve hoş kokuları nedeniyle çok sayıda türü süs bitkisi olarak yetiştirilen bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Cornales

Kızılcık takımı

Hydrangeaceae

Ortancagiller

Tanımı

Philadelphus (Filbahri) genellikle yaprak dökücü çalılardan oluşan bir cinstir. Gövde dik, yükselici, kemerli ya da yayılıcı ve dekussat dallıdır. Kabuk grimsi, kahverengi ya da kırmızımsı parçalar halinde dökülmektedir. Dallar dik, yükselici ya da yayılıcı, sıklıkla kemerlidir. Yapraklar karşılıklı dizilişlidir ve kışın ya da kuraklık halinde dökülür. Yaprak ayası basit, yumurtamsı, eliptik, dairesel, mızraksı ya da şeritsi, düz ya da testere dişli kenarlı, otsu, derimsi ve 1 ila 14 cm uzunluğundadır. Çiçek durumu terminal ya da tek çiçekli ise koltuklarda, talkım, salkım ya da bileşik salkım halinde, 1 ila 49 adet çiçekli ve saplıdır. Çiçekler beyaz renkli, dört taç ve çanak yapraklı ve çoğunlukla hoş kokuludur.

Çanak yapraklar genellikle kalıcı, 4 adet, yayılıcı ya da geriye kıvrık, üçgensi ila sipsivri uçlu, cılız tüylü, kıllı ya da çıplaktır. Taç yapraklar 4 adet, kiremit biçiminde dizili, yayılıcı ila yükselici, beyaz ila krem renkli, kuruduğunda sarı, dikdörtgensi, yumurtamsı ya da dairesel ve çıplaktır. Ercik 13 ila 90 adettir. Kapsül topaçsı, ters konik ila ters yumurtamsı, yarı küresel ya da dikdörtgensi, derimsi ve bölmelidir. Tohum bölüm başına 10 ya da daha çok sayıda, paslı kahverengi ve mekiksidir. Avrupa’ya, Kutsal Roma İmparatorluğu’nun İstanbul elçisinin eliyle girmiştir. Cins Avrasya ve Kuzey Amerika’ya özgüdür ancak süs bitkisi değeri nedeniyle diğer bölgelere de dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kardeşini seven anlamına gelir. MÖ 309-246 yılları arasında yaşamış Mısır firavunu Ptolemy II Philadelphus onuruna adlandırılmıştır. Bitkinin Türkçe adı olan filbahri, cins adından bozmadır.

Kocaeli’ndeki türler