Petrosedum subulatum (Kedi tırnağı)


Plantae

Bitkiler


Saxifragales

Taşkıran takımı


Crassulaceae

Damkoruğugiller


Petrosedum

Taşkoruğu

Kedi tırnağı

Petrosedum subulatum

Petrosedum subulatum (Keditırnağı) hakkında genel bilgiler.

Bazı kaynaklarda Sedum subulatum adı ile geçmektedir. 20 cm büyüyebilir. Yapraklar almaşlı dizilişli, kiremit gibi üst üste, sapsız, mahmuzlu, bizsi şeritsi, 9 ila 20 mm uzunluğunda, silindirik, sivri ya da sipsivri, koyu ya da mat yeşil renklidir. Çiçekli dallar dik ya da yatık olabilir ve yapraklıdır. Çanak yapraklar genişçe sapsız, tabanda kaynaşık, yumurtamsı ve sivri ila sipsivridir. Taç yapraklar tabanda kaynaşık ve dikdörtgensi yumurtamsıdır. İplikçikler beyaz, başçıklar koyu kırmızı renklidir.

Cins adı Latince taş Sedum anlamına gelir. Cinsin Sedum ile benzerliğine işaret eder. Tür adı Latince tığsı anlamına gelir. Yaprak yapısına işaret eder, yapraklar tabandan uca doğru gidildikçe oldukça incelir. Özgün tanımda bu “foliis subulatis erectis acutis” olarak belirtilmiştir.

Gözlem bilgileri

Coğrafi dağılım

Bitki doğal olarak Avrupa ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler]

Habitat

Duvarlar ve taşlık bölgelerde görülür. Başiskele ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Türkçe adı

Dilimizde keditırnağı adı ile bilinmektedir.

Çiçek zamanı

Haziran ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

Rakım

Deniz seviyesinden 300 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.