Petrorhagia (Feraceotu)

Özet

Petrorhagia (Feraceotu) genelde pembe ila beyaz tonlarında çiçekler açan, ince yapraklı ve kısa boylu bitkilerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Caryophyllaceae

Karanfilgiller

Tanımı

Petrorhagia (Feraceotu) tek ya da odunsu tabanlı çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Kazık kök ince ya da kalındır. Gövdeler dik ya da yükselici, basit ya da dallı ve silindirik ya da köşelidir. Yapraklar sapsızdır. Yaprak ayası 1 ila 3 arası damarlı, şeritsi ila darca ters mızraksı ve sivri uçludur. Çiçek sapları diktir. Çiçek durumu salkım ya da başçık halindedir. Bırakte mevcut ya da mevcut değildir. Taç yaprak sayısı beş adet ve pembe ya da morumsu ila beyaz renklidir. Ercik sayısı ondur. Kapsül dört loblu, dikdörtgensi, çanak yapraklardan daha kısadır. Tohumlar kapsül başına 8 ila 15 adet, siyahımsı kahverengi ve kalkan ya da miğfer biçimindedir. Cins Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya’da yayılış gösterir ancak günümüzde Amerika kıtasına da giriş yapmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca taş kıran anlamına gelir. Taşkıran hayli yaygın bir ifadedir ve çoğunlukla bitkilerin idrar söktürücü etkileri ve böbrek taşı düşürme yeteneklerine işaret eder. Bitkiler taşlık alanların aksine çayır ve tarlalarda görülür ve atıf tıbbi özelliklerine olmalı. Beri taraftan cinsle ilgili klasik kaynaklarda hiçbir atfa rastlamadık. Türkçe adı olan feraceotu ile ilgili detay yok. Bitkiler İngilizce’de tunic flower olarak bilinir ve hem tunik hem de ferace uzun giysilerin adıdır. Cinse bağlı bazı türler önceden Tunica cinsi içindeydi ve tunica kelimesi de Latince, Romalılar tarafından yaygın biçimde giyilen bir giysinin adıdır.

Kocaeli’ndeki türler

Petrorhagia dubia

Petrorhagia dubia

Zar karanfil

Petrorhagia prolifera

Petrorhagia prolifera

Çeri karanfili