İçeriğe geç

Pentanema germanicum (Ekin andızı)

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Andızotu › Ekin andızotu

Avrupa-Sibirya elementi.

Bazı kaynaklarda Inula germanica adı ile geçmektedir. 30 ila 75 cm büyüyebilir. Rizomlu bir bitkidir. Gövde dik ve çiçek kurulu hariç dalsızdır. Yapraklar yumurtamsı ila ters mızraksı, tepede sivridir. Çiçek başı çan biçimlidir. İnvolukrum 0,75 ila 1 cm genişliğindedir. Filariler kiremitsi dizilişli, dıştakiler yumurtamsı ve içtekiler mızraksıdır. Dilsi çiçekler yaklaşık 20 adettir. Sorguç kırmızımsı kahverengidir.

Bitki doğal olarak Avrupa, Rusya ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Tarla ve yol kenarında görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Ekin andızı adı ile bilinmektedir.

Haziran ve eylül ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Pentanema germanicum (Ekin andızı) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/pentanema-germanicum/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın