İçeriğe geç

Pentanema ensifolium (Kılıç andızı)

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Andızotu › Kılıç andızotu

Süs bitkisiAvrupa-Sibirya elementi.

Bazı kaynaklarda Inula ensifolia adı ile geçmektedir. 12 ila 25 cm büyüyebilir. Rizomludur. Gövde yatık, genellikle dalsız ve başlangıçta seyrek tüylüdür. Yapraklar mızraksı, sapsız, tepede sivridir. Çiçek başları tek ya da nadiren 2 ila 3 arası sayıdadır. İnvolukrum 1,5 ila 2 cm genişliğindedir. Filariler kiremitsi dizilişli ve dıştakiler şeritsidir. Dilsi çiçekler 35 ila 40 arası sayıdadır. Kapçık tüysüzdür. Sorguç kahverengimsi beyaz renklidir. Popüler bir süs bitkisidir. Güneşli bölgeleri ve geçirgen toprakları tercih eder.

Bitki doğal olarak Avrupa, Rusya ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Yamaçlar ve orman açıklıklarında görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kılıç andızı adı ile bilinmektedir.

Haziran ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

300 ila 1100 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Pentanema ensifolium (Kılıç andızı) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/pentanema-ensifolium/ Erişim tarihi: 2 February 2023

Bir Yorum Yazın