Pentanema (Andızotu)

Özet

Pentanema (Andızotu) genelde nemli bölgelerin civarında görülen ve parla sarı renkli çiçek kümeleri sergileyen türlerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Pentanema (Andızotu) tek yıllık otlar ya da küçük çalılardan oluşan bir cinstir. Gövdeler kanatlı değildir ve reçine kanalları görülmez. Yapraklar almaşlı dizilişli, dikdörtgensi ila mızraksı, kenarları düz ya da testere dişlidir ve sıklıkla cılız tüylüdür. Kömeçler genellikle ışınsal ancak bazı türlerde tablamsıdır. Çiçek tablası pürüzsüzdür. Dilsi çiçekçikler dişi ve taç sarı renklidir. Tüpsü çiçekçikler erselik ve taç sarı renklidir. Kapçıklar elipsoittir. Sorguç tek sıra halinde sakallı kıllıdır. Cins Avrasya ve Kuzey Afrika’ya özgüdür ancak günümüzde Amerika kıtasına da dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Yakın zamanda Inula cinsinden bölünmüştür. Bu durumda cinsin çoğu karakteri klasik olarak Inula ile benzerdir. Diğer yandan biz sitede KEW’i dikkate aldığımızdan bahisle, KEW’in Pentanema cinsini geçerli kabul etmesi ile bizde ilgili türleri site üzerinde bu cinse çağırdık. Her durumda cinsin resmî bir tanımına ihtiyacımız var. Ayrıca cins çoğu veri tabanında henüz listelenmiyor. Dolayısıyla revizyonun kabul edilmemesi ve türlerin eski cinslerine geri alınması ihtimali de mevcuttur.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca beş iplikçikli anlamına gelir ve bu bağlamda sorguç kılçıklarının sayısına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Pentanema squarrosum

Pentanema squarrosum

Gölge andızotu

Pentanema britannica

Pentanema britannica

Çayır andızı

Pentanema (Andızotu)

Pentanema verbascifolium

Kaya anduzotu

Pentanema (Andızotu)

Pentanema germanicum

Ekin andızı

Pentanema (Andızotu)

Pentanema salicinum

Su andızotu

Pentanema ensifolium

Pentanema ensifolium

Kılıç andızı