Pelargonium (Sardunya)

Özet

Pelargonium (Sardunya) çok sayıda türü süs bitkisi olarak yetiştirilen ve sayısız kültivara sahip olan meşhur bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Geraniales

Turnagagası takımı

Geraniaceae

Turnagagasıgiller

Tanımı

Pelargonium (Sardunya) tek ya da çok yıllık otlar ile sukulentler ve çalılardan oluşan bir cinstir. Gövde dik ya da yatık yükselici, sıklıkla aromatik ve salgılı tüylüdür. Yapraklar sitipüllü, genellikle almaşlı dizilişli, elsi loblu ila teleksi, sıklıkla uzun saplı, kenarları dişli, loblu, dilimli ya da düz ve zaman zaman açık ya da koyu desenlidir. Çiçek durumu 2 ila çok sayıda çiçekten oluşan sahte bir şemsiye halindedir. Çiçekler beş taç yapraklı ve tek simetrili olup bu özellikleri ile çok simetrili Geranium cinsinden ayırt edilmektedir.

Taç yapraklar 5 ya da daha az sayıda ve genellikle uzunlukları farklıdır. Ercik on adet ve tabanda bitişiktir. Yumurtalık 5 loblu, 5 bölümlü, gagalı, bölüm başına iki tohum taslaklı, boyuncuk kısa ya da uzun, tepecik beş adet ve genellikle ipliksidir. Meyve gagalı bir şizokarp olup merikarp gagalı ve tek tohumludur. Merikarp olgunlaştığında gagası sarmal biçimde bükülmektedir. Tohumlar dikdörtgensi ters yumurtamsıdır. Cins Afrika ve Avustralya’ya özgüdür ancak günümüzde dünyanın büyük bölümüne dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca leylek gibi anlamına gelir ve bu bağlamda cinsin meyvelerinin leylekgiller (Ciconiidae) gagasına benzemesine işaret etmektedir.

Kocaeli’ndeki türler