Pelargonium (Sardunya)

Tanımı

Tek ila çok yıllık otlar, sukulentler ve çalılardan oluşan bir cinstir. Gövde diktir. Çiçekler beş taç yapraklıdır. Çiçekler tek simetrilidir ve bu özellikleri ile çok simetrili Geranium cinsinden ayırt edilir. Yapraklar genellikle almaşlı dizilişli, elsi loblu ila teleksi, sıklıkla uzun saplı ve zaman zaman açık ya da koyu desenlidir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca leylek gibi anlamına gelir. Cinsin meyvelerinin leylekgiller (Ciconiidae) gagasına benzemesine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler