Parentucellia viscosa (Salgılı üçdilotu)

derleyen:

Tanımı

20 ila 50 cm büyüyebilir. Gövde sert ve ince, genellikle dalsız, zaman zaman neredeyse dik birkaç kısa dallı, tüy ve yapışkan salgılı tüylerle kaplıdır. Tüylü yapraklar mızraksı ila oval biçimli ve birkaç dişlidir. Bunlar 2 ila 4,5 cm uzunluğunda, dişli, sapsız ve sivridir. Çiçeklenme gövdenin ucunda salkım halindedir. Çiçekler tüpsüdür. Çiçek sapı yaklaşık 1 mm uzunluğundadır. Çanak tüpsü, 10 ila 18 mm uzunluğunda; tüp 4,5 ila 9 mm uzunluğunda, loblar 6 ila 11 mm uzunluğunda ve şeritsi mızraksıdır. Taç sarı ya da sarımsı beyaz renkli, 15 ila 25 mm uzunluğunda, ülgerli; tüpler 10 ila 14 mm uzunluğundadır. Başçık ülgerli ve mukronattır. Kapsül 9 ila 12 mm uzunluğunda ve 3 ila 4 mm genişliğindedir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Çayır, nemli bölgeler ve tarlalarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Nisan ve temmuz ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 900 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde salgılı üçdilotu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins 13 Kasım 1397 – 24 Mart 1455 tarihleri arasında yaşamış İtalyan din adamı, papa Nicolaus V Tommaso Parentucelli’ye adanmıştır. İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’da bulunan ve Latince ile Antik Yunanca bilen çok sayıda bilim insanını İtalya’ya davet etti. Bu bilim insanları Antikçağın önemli eserlerini Latinceye tercüme ettiler ve bu tercüme hareketi Rönesans’ı tetikleyici hadiselerden birini teşkil etti. Tür adı Latince yapışkan anlamına gelir. Türün salgılı tüylerle kaplı olmasına işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Euphrasia latifolia viscata serrata”dır.

Fotoğrafları