İçeriğe geç

Parentucellia viscosa (Salgılı üçdilotu)

Salgılı üçdilotu


Anahtar kelimeler: Akdeniz elementi.

Dolaşım

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Canavarotugiller › Üçdilotu › Salgılı üçdilotu

Dağılımı

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir.

Genel bilgiler

20 ila 50 cm büyüyebilir. Gövde sert ve ince, genellikle dalsız, zaman zaman neredeyse dik birkaç kısa dallı, tüy ve yapışkan salgılı tüylerle kaplıdır. Tüylü yapraklar mızraksı ila oval biçimli ve birkaç dişlidir. Bunlar 2 ila 4,5 cm uzunluğunda, dişli, sapsız ve sivridir. Çiçeklenme gövdenin ucunda salkım halindedir. Çiçekler tüpsüdür. Çiçek sapı yaklaşık 1 mm uzunluğundadır. Çanak tüpsü, 10 ila 18 mm uzunluğunda; tüp 4,5 ila 9 mm uzunluğunda, loblar 6 ila 11 mm uzunluğunda ve şeritsi mızraksıdır. Taç sarı ya da sarımsı beyaz renkli, 15 ila 25 mm uzunluğunda, ülgerli; tüpler 10 ila 14 mm uzunluğundadır. Başçık ülgerli ve mukronattır. Kapsül 9 ila 12 mm uzunluğunda ve 3 ila 4 mm genişliğindedir.

Gözlem

Çayır, nemli bölgeler ve tarlalarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Salgılı üçdilotu.

Çiçek zamanı

Nisan-Temmuz ayları.

Yükseklik

0-900 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Latince “Nicolaus V Tommaso Parentucelli’ye” anlamına gelir. 13 Kasım 1397 – 24 Mart 1455 tarihleri arasında yaşamış İtalyan din adamı, Papa. İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’da bulunan ve Latince ile Antik Yunanca bilen çok sayıda bilim insanını İtalya’ya davet etti. Bu bilim insanları Antikçağın önemli eserlerini Latinceye tercüme ettiler ve bu tercüme hareketi rönesansı tetikleyici hadiselerden birini teşkil etti. Tür adı Latince “yapışkan” anlamına gelir. Türün salgılı tüylerle kaplı olmasına işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Euphrasia latifolia viscata serrata”dır.

Fotoğrafları

Literatür

Flora italiana, ossia descrizione delle piante 6(2): 482. 1885. (L.) Caruel

Bir Yorum Yazın