İçeriğe geç

Parentucellia viscosa (Salgılı üçdilotu)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Canavarotugiller › Üçdilotu › Salgılı üçdilotu

Akdeniz elementi.

20 ila 50 cm büyüyebilir. Gövde sert ve ince, genellikle dalsız, zaman zaman neredeyse dik birkaç kısa dallı, tüy ve yapışkan salgılı tüylerle kaplıdır. Tüylü yapraklar mızraksı ila oval biçimli ve birkaç dişlidir. Bunlar 2 ila 4,5 cm uzunluğunda, dişli, sapsız ve sivridir. Çiçeklenme gövdenin ucunda salkım halindedir. Çiçekler tüpsüdür. Çiçek sapı yaklaşık 1 mm uzunluğundadır. Çanak tüpsü, 10 ila 18 mm uzunluğunda; tüp 4,5 ila 9 mm uzunluğunda, loblar 6 ila 11 mm uzunluğunda ve şeritsi mızraksıdır. Taç sarı ya da sarımsı beyaz renkli, 15 ila 25 mm uzunluğunda, ülgerli; tüpler 10 ila 14 mm uzunluğundadır. Başçık ülgerli ve mukronattır. Kapsül 9 ila 12 mm uzunluğunda ve 3 ila 4 mm genişliğindedir.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Çayır, nemli bölgeler ve tarlalarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Salgılı üçdilotu adı ile bilinmektedir.

Nisan ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 900 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Parentucellia viscosa (Salgılı üçdilotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/parentucellia-viscosa/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın