Parentucellia (Üçdilotu)

Tanımı

Yarı parazit ve tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar karşılıklı ya da üst bölümde almaşlı dizilişli, basit ve dişlidir. Çiçekler terminal bir başak halindedir. Çanak tüpsü ya da tüpsü çan biçimli ve dört lobludur. Taç iki dudaklı, sarı ya da kırmızı renkli, üst dudak iki parçalı, alt dudak üç lobludur. Cins Avrasya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins 13 Kasım 1397 – 24 Mart 1455 tarihleri arasında yaşamış İtalyan din adamı, papa Nicolaus V Tommaso Parentucelli’ye adanmıştır. İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’da bulunan ve Latince ile Antik Yunanca bilen çok sayıda bilim insanını İtalya’ya davet etti. Bu bilim insanları Antikçağın önemli eserlerini Latinceye tercüme ettiler ve bu tercüme hareketi Rönesans’ı tetikleyici hadiselerden birini teşkil etti.

Kocaeli’ndeki türler

Parentucellia viscosa

Parentucellia viscosa

Salgılı üçdilotu