Parentucellia latifolia (Üç dilotu)

Tanımı

18 ila 30 cm büyüyebilir. Gövde dalsız ya da kısa ve neredeyse dik dallı, dik, ince ve sert; tüy ve yapışkan salgılı tüylerle kaplıdır. Tüylü yapraklar üçgensi ya da mızraksı loblara bölünmüştür. Bunlar yumurtamsı, 5 ila 12 mm uzunluğunda ve 3 ila 10 mm genişliğindedir. Çiçek kurulu gövdenin ucunda salkım halindedir. Taç morumsu kırmızı, 8 ila 18 mm uzunluğunda, tüysüz ya da havlı, zaman zaman beyaz bezeli ve lob boğazında sarı renkli uzantı görülür. Çanak tüpsü, 7 ila 16 mm uzunluğunda, lobları 2 ila 7 mm uzunluğunda ve şeritsi mızraksıdır. Çiçek sapı 0,5 ila 1 mm uzunluğundadır. Başçık tüysüz, mukronat ya da küttür. Kapsül 7 ila 14 mm uzunluğunda ve 2 ila 3,5 mm genişliğindedir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Çayır, makilik ve tarlalarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1400 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde üçdilotu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins 13 Kasım 1397 – 24 Mart 1455 tarihleri arasında yaşamış İtalyan din adamı, papa Nicolaus V Tommaso Parentucelli’ye adanmıştır. İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’da bulunan ve Latince ile Antik Yunanca bilen çok sayıda bilim insanını İtalya’ya davet etti. Bu bilim insanları Antikçağın önemli eserlerini Latinceye tercüme ettiler ve bu tercüme hareketi rönesansı tetikleyici hadiselerden birini teşkil etti. Tür adı Latince geniş yapraklı anlamına gelir. Türün yaprak yapısına işaret eder. Tür adı Latince geniş yapraklı anlamına gelir. Türün yaprak yapısına işaret eder.

Fotoğrafları