Parapholis cylindrica (İnce kuyrukotu)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Kiremitotu › İnce kuyrukotu

Bazı kaynaklarda Hainardia cylindrica adı ile geçmektedir. 10 ila 30 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da eğik yükselici, pürüzsüz, tüysüz, yeşil ya da mat yeşil; boğumlar siyahımsı kahverengidir. Yapraklar şeritsi mızraksı, 6 ila 10 cm uzunluğunda ve 15 ila 25 mm genişliğinde, tüysüz, yeşil ve sipsivri; yaprak kılıfı tüysüzdür. Dil 0,5 mm uzunluğunda ve kesik minik dişlidir. Başak 10 ila 35 adet, 12 cm uzunluğunda, 20 başakçıklı ve tüysüzdür. Dışkavuz mızraksı, 5,5 ila 7 mm uzunluğunda ve 1,6 mm genişliğinde, tüysüz, yeşil ve sipsivridir. İçkavuz darca üçgensi mızraksı, 5 mm uzunluğunda ve 1,4 mm genişliğindedir.

Bitki doğal olarak batı Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Sulak alanlar ve nemli çayırlarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde İnce kuyrukotu adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.