Pancratium (Kumzambağı)

Tanımı

Soğanlı bitkilerdir. Yumrular küresel ya da yumurtamsıdır. Çiçek gövdesi yapraklarla aynı boyda ya da daha kısadır. Çiçek kurulu tepede ve şemsiye biçimlidir. Tohumlar siyah renklidir. Cins Avrasya ve Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca her şeyi güçlü anlamına gelir. İsim Dioscorides tarafından kullanılmaktadır, burada atıf iki yönlü olabilir, ilki bitki bilinen bir tıbbi bitkidir. İkincisi ise bitkinin, habitatı ile ilgili olmalıdır. Bitki, deniz kumullarında görülür ve burada koşullar oldukça zordur. Kelime her derde deva anlamında da kullanır.

Kocaeli’ndeki türler