Pallenis (Dikenotu)

Özet

Pallenis (Dikenotu) genelde işlenmemiş arazilerde görülen ve kuraklık ile soğuklara dayanıklı türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Pallenis (Dikenotu) genellikle 20 ila 50 cm büyüyebilen tek ya da çok yıllık otlar ile çalımsılardan oluşan bir cinstir. Gövde yatık-yükselici ila yükselici ve dallıdır. Yapraklar tabanda ve gövdede, eliptik ila ters yumurtamsı, tüylü, basit ve almaşlı dizilişlidir. Çiçek başları ışınsal, genellikle tek ve dalların ucunda bulunmaktadır. İnvolukrum yarı küreseldir. İnvolukral brahteler uzun, cılız tüylü ve uçları keskindir. Filariler 2 sıra halinde ve dıştakiler yaprak benzeri uçlara sahiptir. Çiçek tablası düz, paleya katlı, omurgalı ve sipsivri uçludur. Dilsi çiçekçikler 15 ila 60 adet ve verimli olup taç dikdörtgensi, 3 dişli ve sarı ya da beyaz renklidir. Tüpsü çiçekçikler çok sayıda olup taç sarı renklidir. Taç tüpü genişletilmiş, darca silindirik boğazdan daha geniş ve lobları dar ve keskince üçgensidir. Başçık tabanı uzun kuyruklu, ucu keskince üçgensi ve sipsivri uçludur.

Dilsi çiçekçiklerin kapçığı ters yumurtamsı, üçgensi, sıkıştırılmış ve yanal köşeleri zaman zaman kanatlıdır. Tüpsü çiçekçiklerin kapçığı ters yumurtamsı, sıkıştırılmış üçgensi ve yükselici tüylüdür. Cins Akdeniz havzası ve Batı Asya’ya özgüdür ancak günümüzde Avustralya’ya da dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Latince kepekli anlamına gelir ve bu bağlamda çiçek tablasının paleya yapısına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Pallenis spinosa

Pallenis spinosa

Dikenotu