Osyris (Morcak)

Tanımı

İki evcikli küçük ağaçlar ve çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar almaşlı dizilişli, sapsız, eliptik mızraksı ya da eliptik ters yumurtamsı, genellikle derimsi, elsi biçimde damarlıdır. Çiçek kurulu koltuklarda, erkek çiçekler talkım halinde dişi çiçekler ise tektir. Erkek çiçekler tek bir bırahte tarafından çevrilidir. Dişi çiçekler ise 2 ila 4 arası bırahte tarafından çevrilidir ve yanal yapraksı dallarda görülür. Çiçekler 3 parçalıdır. Meyve üzümsüdür. Tohumlar küreseldir. Komşu bitkilerin köklerinden beslenir. Cins Afrika ve Asya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca dal anlamına gelir. Bitkilerin çok sayıda dal barındırmasına işaret eder ve ayrıca gövdeler dal benzeri yapıdadır.

Kocaeli’ndeki türler

Osyris alba

Osyris alba

Morcak