Osyris alba (Morcak)

Bitkiler › Güvelek takımı › Güvelekgiller › Morcak › Morcak

Tıbbi bitki, Akdeniz elementi.

25 cm ila 2 metre büyüyebilen yarı parazit bir bitkidir. Gövde çok dallı, odunsu, kahverengi veya koyu yeşildir, bazen tabanda yayılır. Yapraklar derimsi, şeritsi ve mızraksıdır. Bunların uçları sivri ya da mukronattır. Çiçekler erseliktir. Çiçekler küçük, sarı-yeşil dört taç yaprak ve dört ercik barındırır. Meyveler küçük, küresel ve kırmızıdır. Köklerinde emeçler vardır ve bu sayede komşu bitkilerin köklerini sömürürler.

Doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Kayalık yamaçlar, ormanlık alanlar ve makiliklerde görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Süpürge çalısı, Kara süpürge ve Morcak adları ile bilinmektedir.

Nisan ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 500 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Özü kan şekerini kontrol etmek için kullanılır.

Görüşünüzü Yazın