Orobanche minor (Göve otu)

Tanımı

10 ila 50 cm büyüyebilir. Bitki salgılı ülgerlidir. Çiçekler başağı tabanında gevşek dizilişlidir. Bırahte genellikle çiçeğe eşittir. Çanak yarımları bölünmemiş ya da iki dişli, dişler genellikle uzun bizsi sipsivri, tabana yakın üç damarlı, tepeye yakın tek damarlı, salgılı ülgerli, genellikle taç tüpüne eşittir. Taç silindirik, 10 ila 18 mm uzunluğunda, önde hafifçe kıvrık, sarımsı beyaz renkli, üst dudak açık menekşe ya mavimsi, tüysüz ya da salgılı ülgerli, sırt bölümü genellikle kıvrık, çiçek ayası tüysüzdür. İplikçik genellikle tabana doğru seyrekçe ülgerli, başçık kısaca sipsivridir. Tepecik genellikle mor ya da menekşe, nadiren leylak, sarı, açık kahverengi ya da beyaz renklidir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Genellikle Ranunculaceae (düğünçiçeğigiller), Poaceae (buğdaygiller), Asteraceae (papatyagiller) ve Fabaceae (baklagiller) üzerinde parazit olarak görülür. Karamürsel ve İzmit ilçelerinde gözlemlenmiştir. Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca burçak boğan anlamına gelir. Cinsin parazit karakterine işaret eder. Tür adı Latince küçük anlamına gelir. Türün boyutuna işaret eder. Göve otu adı, bitkinin ineklerde çiftleşme isteğini arttırmak için kullanılmasına işaret eder.

Türkçe adları

Dilimizde göveotu, göye otu ve göge otu adları ile bilinmektedir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.