İçeriğe geç

Orobanche cernua (Deli yergöbeği)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Canavarotugiller › Canavarotu › Deli yergöbeği

15 ila 40 cm büyüyebilir. Gövde dik, dalsız, salgılı havlı, etli ve yapraksızdır. Kök dallı ve etlidir. Yapraklar üçgensi yumurtamsı ya da yumurtamsı mızraksı, 1 ila 1,5 cm uzunluğunda ve 5 ila 7 mm genişliğindedir. Çiçek kurulu başak formundadır. Çanak dişleri sipsivri ya da bizsi ve 3 damarlıdır. Taç 10 ila 24 mm uzunluğundadır. İplikçikler çıplak ya da tabanda tüylüdür. Tepecik beyaz ya da soluk renklidir. Toprak üstündeki gövde genellikle dalsızdır, tek bir yumrudan birden fazla gövde çıkabilir. Bitki soluktur ve klorifilden yoksundur. Çiçekler erseliktir. Tek bir bitki 10 ila 100 arası çiçek barındırabilir ve bunlar 100.000 tohum üretebilir.

Bitki doğal olarak batı Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Asteraceae (papatyagiller) ve Solanaceae (patlıcangiller) ailelerinde parazitit olarak görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Deli yergöbeği adı ile bilinmektedir.

Nisan ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Kökü pişirilerek tüketilebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Orobanche cernua (Deli yergöbeği) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/orobanche-cernua/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın