Orobanche caryophyllacea (Kokulu süpürgeotu)

Tanımı

35 ila 50 cm büyüyebilir. Yukarı doğru seyrekçe salgılı havlıdır. Yapraklar yumurtamsı mızraksı ya da mızraksı, 2 ila 2,5 cm uzunluğunda ve 4 ila 6 mm genişliğinde, adaksiyal olarak tüysüz, abaksiyal olarak kenarları salgılı havlıdır. Çiçek kurulu başak şeklinde, 10 ila 20 cm uzunluğunda, bırahte yumurtamsı mızraksı, 2 ila 3 cm uzunluğunda ve 4 ila 5 mm genişliğinde, çanak boyunca yoğun salgılı havlıdır ve ikincil bırahte görülmez. Çanak 1 ila 1,2 cm uzunluğunda, düzensiz olarak iki parçalı, bölümler mızraksı, düz ya da iki loblu; loblar şeritsi mızraksı, eşit değil, 4 ila 8 mm uzunluğunda, genellikle 3 damarlı, tepe uzun sipsivridir. Taç sarı renkli, 2 ila 3,5 cm uzunluğunda, üst dudak hafifçe derin girintili ya da mukronat; loblar neredeyse yuvarlak, eşit değil, kenarlarda ve her iki yüzeyde salgılı havlı, kenarları düzensiz olarak dişli ya da girintilidir. İplikçik 1,2 ila 1,4 cm uzunluğunda, beyaz ülgerli, distal olarak tüysüzce, başçık dikdörtgensi, 1,8 ila 2 mm uzunluğunda ve beyaz havlıdır. Boyuncuk 1 cm uzunluğunda, salgılı havlıdır. Tepecik 2 lobludur. Kapsül dikdörtgensi, 1 il

Gözlem bilgileri

Genellikle Galium (yapışkanotu) ve Asperula (belumotu) üzerinde parazit olarak görülür. Gölcük ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Nisan ve temmuz ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir. Bitki doğal olarak kuzey Afrika, Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum]

Türkçe adları

Dilimizde kokulu süpürgeotu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca burçak boğan anlamına gelir. Cinsin parazit karakterine işaret eder. Tür adı Latince karanfil kokulu anlamına gelir. Bitkinin karanfil gibi kokmasına işaret eder. Özgün tanımda bu “Orobanche major, garyophyllum olens” olarak belirtilmiştir.