İçeriğe geç

Orobanche caryophyllacea (Kokulu süpürgeotu)

Kokulu süpürgeotu


Dolaşım

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Canavarotugiller › Canavarotu › Kokulu süpürgeotu

Dağılımı

Bitki doğal olarak kuzey Afrika, Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

35 ila 50 cm büyüyebilir. Yukarı doğru seyrekçe salgılı havlıdır. Yapraklar yumurtamsı mızraksı ya da mızraksı, 2 ila 2,5 cm uzunluğunda ve 4 ila 6 mm genişliğinde, adaksiyal olarak tüysüz, abaksiyal olarak kenarları salgılı havlıdır. Çiçek kurulu başak şeklinde, 10 ila 20 cm uzunluğunda, bırahte yumurtamsı mızraksı, 2 ila 3 cm uzunluğunda ve 4 ila 5 mm genişliğinde, çanak boyunca yoğun salgılı havlıdır ve ikincil bırahte görülmez. Çanak 1 ila 1,2 cm uzunluğunda, düzensiz olarak iki parçalı, bölümler mızraksı, düz ya da iki loblu; loblar şeritsi mızraksı, eşit değil, 4 ila 8 mm uzunluğunda, genellikle 3 damarlı, tepe uzun sipsivridir. Taç sarı renkli, 2 ila 3,5 cm uzunluğunda, üst dudak hafifçe derin girintili ya da mukronat; loblar neredeyse yuvarlak, eşit değil, kenarlarda ve her iki yüzeyde salgılı havlı, kenarları düzensiz olarak dişli ya da girintilidir. İplikçik 1,2 ila 1,4 cm uzunluğunda, beyaz ülgerli, distal olarak tüysüzce, başçık dikdörtgensi, 1,8 ila 2 mm uzunluğunda ve beyaz havlıdır. Boyuncuk 1 cm uzunluğunda, salgılı havlıdır. Tepecik 2 lobludur. Kapsül dikdörtgensi, 1 ila 1,2 cm uzunluğundadır. Tohumlar dikdörtgensidir.

Gözlem

Genellikle Galium (yapışkanotu) ve Asperula (belumotu) üzerinde parazit olarak görülür. Gölcük ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Yaygın adları

Kokulu süpürgeotu.

Çiçek zamanı

Nisan-Temmuz ayları.

Yükseklik

0-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “burçak boğan” anlamına gelir. Cinsin parazit karakterine işaret eder. “orobanche” kelimesi başka bir parazit cins olan Cuscuta için de kullanılır. Tür adı Latince “karanfil kokulu” anlamına gelir. Bitkinin karanfil gibi kokmasına işaret eder. Özgün tanımda bu “Orobanche major, garyophyllum olens” olarak belirtilmiştir.

Literatür

Transactions of the Linnean Society of London 4: 169–172. 1797. Sm.

Bir Yorum Yazın