Ornithogalum (Akyıldız)

Tanımı

Yumrulu bitkilerdir. Sıkapa çoğunlukla belirgin iken nadiren yoktur. Yapraklar tabanda, yatay ya da dik ve bazı türlerde yaprakların üst yüzeyinde beyaz çizgilidir. Çiçekler genellikle 5 ya da daha fazla sayıdadır. Çiçekler çoğunluk beyaz, nadiren soluk sarı renklidir. Teşhisi oldukça zor bir cinstir. Cins Akdeniz havzasına özgüdür. Cinsin yaygın adı, İsa peygamberin doğumunu müjdeleyen yıldızının şekline benzemesi nedeniyle Beytüllahim yıldızıdır. Bitki namusu simgeler.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kuş sütü anlamına gelir. Olasılıkla çiçeklerin saf beyaz rengine işaret eder. Bazı türlerde ise çiçekler kuş pisliğini andırır.

Kocaeli’ndeki türler