Origanum (Mercanköşk)

Tanımı

Odunsu ya da otsu çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Tüylü ya da tüysüzdürler. Gövde birkaç adet, yükselici ya da dik ve genellikle dallıdır. Yapraklar neredeyse sapsız ya da saplı, eliptik, yumurtamsı, yüreksi ya da neredeyse dairesel, düz ya da dişli, tepesi küt ya da sipsivridir. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür. Cinse bağlı mercanköşk ve keklik otu uzun bir tıbbi geçmiş sahiptir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca dağ parıltısı anlamına gelir. Bitkinin dağların yüceliğini yansıtmasına işaret eder. Diğer bir yorum ise yine Antik Yunanca dağ neşesi anlamına geldiğini öne sürer. Buna göre atıf, bitkilerin dağların yamaçlarında yoğun bir şekilde çiçek açmalarının dağları güzel göstermesi ile alakalıdır.

Tarihi

Antik Yunanca mezarlara dikilirdi. Eğer mezara dikilen bitki sonraki sene çiçek açarsa mezardakinin mutlu bir ahiret hayatı yaşadığı düşünülürdü 😊 Açmazsa da tam tersi ☹ Theophrastus’a göre keçiler ok ya da başka bir silahla yaralandıklarında bu bitkileri yiyerek kendilerini tedavi etmektedir. Bitki sağduyuyu ve avuntuyu simgeler. Roma mitolojisinde Juno, Diana ve Luna’nın bitkisidir.

Kocaeli’ndeki türler