Hüseyin Doğan
Bu site, Kocaeli'nde görülen bitkilerin tanıtılmasına yönelik hayata geçirilen amatör bir projedir. Kocaeli sınırları içinde fotoğrafladığınız bitkileri paylaşmak için lütfen sol taraftaki iletişim araçlarından birini kullanın.

Takım: Fagales

Fagales, Heinrich Gustav Adolf Engler, 1892.
Kayın, meşe, huş, ceviz, vb.

Betula litwinowii

Betula litwinowii

Betula litwinowii, Litwinow birch, Düzük hakkında genel bilgiler, faydaları ve zararları.

Fagus orientalis

Fagus orientalis

Fagus orientalis, Oriental beech, Doğu kayını hakkında genel bilgiler, faydaları ve zararları.

Quercus hartwissiana

Quercus hartwissiana

Quercus hartwissiana, Strandzha oak, Istranca meşesi hakkında genel bilgiler, faydaları ve zararları.

Pterocarya fraxinifolia

Pterocarya fraxinifolia

Pterocarya fraxinifolia, Caucasian wingnut, Kanatlı ceviz hakkında genel bilgiler, faydaları ve zararları.

Quercus frainetto

Quercus frainetto, Hungarian oak, Macar meşesi hakkında genel bilgiler, faydaları ve zararları.

Quercus infectoria

Quercus infectoria

Quercus infectoria, Aleppo oak, Mazı meşesi hakkında genel bilgiler, faydaları ve zararları.

Quercus pubescens

Quercus pubescens

Quercus pubescens, Pubescent oak, Tüylü meşe hakkında genel bilgiler, faydaları ve zararları.

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa, Black alder, Adi kızılağaç hakkında genel bilgiler, faydaları ve zararları.

Ostrya carpinifolia

Ostrya carpinifolia

Ostrya carpinifolia, European hop hornbeam, Kayacık hakkında genel bilgiler, faydaları ve zararları.